FONS 1/2002 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB v roce 2002 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Struktura www.cskb.cz 5
Noví členové ČSKB 5
Blahopřejeme 6
Vypsání Ceny ČSKB za publikace v r. 2001 7
Vypsání Ceny firmy Roche 7
EKONOMIKA PROVOZU
Podniková a laboratorní režie (M. Pollak, I. Bilyk, P. Štern,H. Benáková ) 8

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Datový standard MZ ČR (P. Jelínek, P. Krásný)

10
Kompletní elektronizace papírové žádanky (P. Stávek, L. Táborský) 13

ANALYTICKÉ POSTUPY

Alkalická fosfatáza - normovaná metoda "DGKCH 94 new": porovnání dvou kitů (P. Sedlák)

16

SYSTÉMY JAKOSTI

Návaznost a nejistota (B. Friedecký)

19

VARIA

PocketChem - močová analýza do kapsy (L. Šprongl, A. Mrákotová, J. Večeř) 25
Konsolidace a robotizace pracovišť s přístroji Olympus (O. Typolt - Olympus C&S)  26
"Screening" drog na analyzátoru Olympus AU640 - první sdělení (F. Dvořáček, P. Urban, V. Malínek, D. Přílučíková) 28
Pracovní den "Specifické proteiny v klinické a laboratorní praxi"(P. Schneiderka) 31
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha: leden - červen 2002 32
Plán kurzů a seminářů k problematice SLP - rok 2002  34
Biolab 2002 - předběžný program 36
Vitamíny 2002 39
Pracovní den - Brno, 20.11.2002 42
Zápisy z jednání výboru ČSKB (leden 2002, únor 2002, březen 2002) 43
Zápis č. 1 ze schůze výboru - výsledky voleb ČSKB 46
Zápis - výbor sekce biochemických laborantů 47