FONS 1/98 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB  ´98 2
Úvodník (V. Palička) 3
Noví členové 4
Blahopřejeme 4
Placení členských příspěvků (K. Kalla) 4
Zpráva (M. Votruba) 4
Návrh koncepce oboru klinické biochemie (A. Jabor) 5
Dopis (A. Jabor) 10
Reakce (K. Šplíchal, T. Schenk) 10
EKONOMIKA PROVOZU
Laboratorní ekonomika všedního dne ( P. Štern, I. Bilyk)

11

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Upgrade SLP (A. Jabor, M. Zámečník)

14

Modul podmínk. exportu výsledků LIS (P. Jelínek)

15

Cena LIS STAPRO ´98 16
EMEDI (J. Vejvalka) 17
SYSTÉMY JAKOSTI
Měření, porovnávání, stupnice (B. Friedecký) 18
Princip, metoda a postup měření (B. Friedecký) 18

ANALYTICKÉ POSTUPY

Analýzy močí dg. proužky a Evropa (B. Friedecký) 20
Analýzy moče (P. Sedlák) 22
Připomínky (M. Kloudová) 24
Screening kannabinoidů (V. Voříšek, J. Luňáčková) 27
Stanovení elektrolytů (R: Bullawa)

28

VARIA
Stanovení nádorových markerů (M. Závada, K. Šafarčík, V. Bartoš) 32
Leptin (Elisa) (L. Jedelský, J. Bartek, D. Stejskal) 38
Jednoduchá lineární regrese (L. Dohnal) 41
Dimension RxL (M. Matějů) 43
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra IPVZ Praha 45
Informace (P. Adam) 47
Fúze DADe - Behring (F. Kosek) 47
Kalendář 48
Zápisy z jednání výboru ČSKB 49

EXCERPTA

C C 53
E J 57
A C B 58