FONS 2/2000 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB v roce 2000 2
Úvodník (K. Kalla) 3
www.cskb.cz 4
Noví členové 5
Blahopřejeme 5
Cena České společnosti klinické biochemie
< Cena firmy Roche
5
Krátké zamyšlení se nad akreditacemi (L. Dohnal) 6
Informace - Lachema, a.s. 7
EKONOMIKA PROVOZU
Konsolidace (H. Benáková, P. Štern)

8

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Automatická identifikace v laboratoři 2.- čárový kód  (P. Jelínek) 9
Základní typografická pravidla pro psaní dokumentů a textů SLP (M. Zámečník, A. Jabor) 13
SYSTÉMY JAKOSTI
Externí hodnocení kvality - vztah úrovně měření a tolerančních limitů rutinních analytů krevního séra (B. Friedecký) 16
Metrologická terminologie v chemii a klinické biochemii (Terminologická komise České chemické společnosti a Asociace chemických společností) 23

ANALYTICKÉ   POSTUPY

Adaptace IFCC metody pro stanovení katalytické koncentrace alfa-amylázy (B. Friedecký, J. Kratochvíla) 31

VARIA

Kontrolní seznam pro studie výpovědní schopnosti laboratorních testů (překlad A. Jabor) 33
Katalytická aktivita - usnesení 21. všeobecné konference pro váhy a míry (překlad A. Jabor) 34
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha - podzim 2000 35
Podzimní kurzy molekulární biologie (P. Štern, M. Engliš) 38
Specializační příprava - návrh specializační náplně biochemiků-analytiků v oboru klinické biochemie (M. Engliš, A. Jabor) 38
Předběžná dohoda o způsobu úhrady laboratorní a radiodiagnostické péče v ambulantních zdravotnických zařízeních ve II. pololetí 2000 41
Komentář k vyhlášce MZ ČR č. 55/2000 Sb. 42
Poznámky k plánu odborných akcí ČSKB na rok 2001 (P. Schneiderka, K. Kalla) 43
Zápisy z jednání výboru ČSKB 44