FONS 2/2001 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB v roce 2001 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Struktura www.cskb.cz 4
Noví členové 4
Blahopřejeme 5
FESCC (Statutes of the Forum of European Societies for Clinical Chemistry ans Laboratory Medicine) 6
Cena Společnosti LabMark a.s. - vyhodnocení 8
Cena České společnosti klinické biochemie - vypsání podmínek pro r. 2001 8
Cena Roche 2001 - vypsání podmínek 8
Výměnný program IFCC pro odborné a vědecké pracovníky 9

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Nové nástroje pro komunikaci mezi informačními systémy - dokonční (M. Zámečník) 10
Výměna dat mezi informačními systémy SLP a INFOLAB (P. Stávek) 11

PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

První zkušenosti s analyzátorem CLC 385 na stanovení glykovaného hemoglobinu (S. Dostálová, L. Špatenková, H. Lenobelová, J. Prošková, D. Stejskal)

13

ANALYTICKÉ POSTUPY

Testy reagencií BioSystems na analyzátoru ADVIA 1650 (L. Šprongl)

16

Použití reagencií CRP-Hs WAKO na analyzátoru ADVIA 1650 (L. Šprongl)

20

SYSTÉMY JAKOSTI

Komentář textu doporučení č. 4 výboru ČSKB k provádění vnitřní kontroly kvality (SIKK) (B. Friedecký) 21
Analyty krevního séra. Diference mezi průměry českých a německých alboratoří, diference průměrů od referenčních hodnot (B. Friedecký) 22
Mezilaboratorní porovnávání výsledků měření glukózy a cholesterolu u souboru individuálních laboratoří (B. Friedecký, J. Vávrová) 23
Nejistoty referenčních hodnot (hodnot RMP) (B. Friedecký) 25
Diskuse k doporučení č. 4 systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (P. Bořil, A. Jabor) 26
Doporučení SIKK a imunochemická měření (B. Friedecký) 26

VARIA

Metrologické zajištění jakosti spektrometrie (L. Dohnal) 29
Antioxidační ochrana organismu - pokus o zhodnocení významu některých laboratorních parametrů (J. Racek, L. Trefil) 31
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha: září - prosinec 2001 35
Aterosklerosa 2001 byla letos opět v České Třebové (M. Votruba) 38
Postřehy a dojmy účastníka symposia Labkvalita ´01, Poprad 4.-6.6.2001 (L. Dohnal) 39
The XXVIII Nordic Congress in Clinical Biochemistry, The XXXV Nordic conference in Coagulation (www kongresu, www sekretariát kongresu) 40
Zápisy z jednání výboru ČSKB (duben 2001, květen 2001, červen 2001) 41
Zápis z jednání výboru sekce biochemických laborantů 45
Vitamíny 2001 - 2. cirkulář konference (5.-6.9.2001) 46
Využití analýzy vnitřního prostředí v podmínkách intenzívní péče - předběžný program (11.10.2001) 49
Analýza stopových prvků v medicíně a v potravinářství - předběžný program (8.11.2001) 50
Postanalytická fáze - předběžný program (14.11.2001) 53
1. Česko-Slovenská konference INMED 2001 (14.-16.11. 2001) 55