FONS 2/98 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB  ´98 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Noví členové 4
Blahopřejeme 4
Zrušení členství (K. Kalla) 4
Neplatiči (K. Kalla) 4
Poznámka (M. Engliš) 5
Zpráva o hospodaření (P. Štern) 5
Výsledky EQA (K. Šafarčík) 6
Reakce (M. Budina) 7
EKONOMIKA PROVOZU
Ekonomika laboratoře (J. Kratochvíla, P. Pirzer, I. Bilyk, P. Štern)

9

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Národní číselník (M. Zámečník, A. Jabor)

10

Zpracování biologických materiálů od zvířat v LIS (I. Červinka)

12

SYSTÉMY JAKOSTI
Komentář (J. Kratochvíla, B. Friedecký) 13
ACP, ALP, albumin a alfa-amyláza (M. Malý, B. Friedecký) 14

PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Sysmex UF-100 (B. Friedecký) 15
Dva roky s Immulitem (L. Šprongl) 15
ANALYTICKÉ POSTUPY

Leptin (D. Stejskal, J. Bartek, L. Jedelský)

19

VARIA

Klinický význam a diag. hodnota PSA (F. Rovný, I. Šabacký, J. Rohan, P. Filipenský) 21
Využití analýzy cystatinu C v nefrologii (D. Strjskal, J. Bartek, M. Franková) 24
Cystatin - C (B. Friedecký) 26
Porovnání výsledků (L. Dohnal) 27
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra IPVZ Praha 32
Recenze (J. Kratochvíla) 34
Toxi-Lab (V. Voříšek) 36
Výstava (M. Zámečník) 37
Výzva (J. Skalický) 37
Kalendář 61
Vyhlásenie výsledkov ankety STAPRO Slovensko 40
Změna sídla firmy STAPRO 40
Florencie ´99 41
Zápisy z jednání výboru ČSKB 42
Zápis SZP 45

EXCERPTA

Informace 47
C C 47
E J 51
A C B

53