FONS 2/99 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB  ´99 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Noví členové 4
Blahopřejeme 5
Životní jubilea 5
Likvorologie (P. Adam, J, Kratochvíla, M. Budina) 6
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření a autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic 7
EKONOMIKA PROVOZU
Servis a servisní smlouvy (P. Štern)

10

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

LIS (M. Zámečník) 11
Rozšíření funkce delta-check (I. Červinka, P. Jelínek, H. Kružík) 14
SYSTÉMY JAKOSTI
Minimum chemické metrologie - 5. část (B. Friedecký) 16
Nejistoty (B. Friedecký) 18
Racionální přístup (L. Dohnal) 22
SEKK 99 - glosa (K. Šafarčík) 23
ANALYTICKÉ POSTUPY
Osteokalcin (V. Tichý, P. Štern)

24

VARIA

Regrese a kalibrace (L. Dohnal) 25
Riziko aterosklerózy (D. Stejskal, R. Pastorková, D. Horalík, I. Oral) 31
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra IPVZ Praha - zimní semestr 1999 38
Mimořádné odborné stáže 38
Speciální průprava (M. Engliš) 38
Pregraduál SZP (M. Dastych) 38
Výuka klinické biochemie (J. Racek, P. Štern) 39
Abstrakta Setkání klinických biochemiků jižní Moravy ´99 42
Kalendář zahraničních a vybraných tuzemských akcí 45
Zápisy z jednání výboru ČSKB 46
Zápis SZP 49