FONS 3/2000 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB v roce 2001 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Noví členové 5
Blahopřejeme 5
Poděkování (M. Engliš) 5
Oznámení (A. Jabor) 6
EKONOMIKA PROVOZU
Sazebník výkonů včera a dnes (M. Pollak,I. Bilyk, M. Radina, P. Štern)

7

Konsolidace laboratorních pracovišť (M. Engliš)

8

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Automatická identifikace v laboratoři 2.- čárový kód  (P. Jelínek) 10
SYSTÉMY JAKOSTI
Mezilaboratorní porovnávací studie měření moderních kardiálních merkerů (B. Friedecký, J. Kratochvíla) 13
Tuzemská mezilaboratorní kontrola kvality TDM po 10 letech (P. Schneiderka, I. Bilyk) 17

ANALYTICKÉ   POSTUPY

Modifikovaný postup supravitálního barvenímočových sedimentů dle Sternheimera (P. Kubáč) 21
Problémy při stanovení arsenu v moči (V. Spěváčková, M. Čejchanová, J. Sysalová, P. Šubrt, J. Mareček, J. Kučera) 23

VARIA

Desatero pro porovnávání výsledků dvou metod (L. Dohnal) 27
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Vzpomínka na prof. J. V. Koštíře (M. Votruba) 33
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha - podzim 2000 34
Postgraduální vzdělávání - hematologie 37
Specializační příprava (P. Štern) 38
Analýzy plazmatických bílkovin - 2nd International Dade Behring Plasma Protein Symposium (M. Engliš) 48
Biolab 2000 (Z. Rychnovská) 48
Cena společnosti LAB MARK - vyhlášení podmínek 49
Atherosklerosa 2001 - diagnostika, léčba a prevence (oznámení, přihláška) 50
Zápisy z jednání výboru ČSKB 51
Euromedlab 2001 (P. Schneiderka, V. Palička) 56