FONS 3/2001 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB v roce 2001
Plán akcí ČSKB v roce 2002 2
Úvodník (K. Kalla) 4
Struktura www.cskb.cz 5
Noví členové ČSKB 5
Blahopřejeme 6
Informace – současná situace a Návrh zákona o výkonu zdravotnického povolání (T. Zima) 6
EKONOMIKA PROVOZU
Optimální volba rutinního biochemického analyzátoru  (M. Pollak, P. Štern, I. Bilyk) 7

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Automatické čtení žádanek (P. Jelínek)

9
Zavedení automatické identifikace a elektronických žádanek v OKBHI Nemocnice Na Homolce (P. Stávek, L. Táborský) 14

ANALYTICKÉ POSTUPY

Metodika měřeni agregace trombocytů po indukci propylgalátem (J. Prošková, D. Stejskal, A. Petrželová, I. Oral)

19

SYSTÉMY JAKOSTI

Udělováni certifikátu úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnoceni kvality, sdělení výboru ČSKB platné od 1.1.2002 (B. Friedecký, J. Kratochvíla)

20
Falešná positivita hCG a její důsledky (L. Dohnal) 32
Z-skóre a externí hodnoceni kvality (B. Friedecký) 33

VARIA

Bilirubin: Obtížná cesta k přesnější analýze (L. Haiselová) 34
Laboratorní medicína v poradnách pro matky před 2. světovou válkou (L. Dohnal) 38
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha: leden - červen 2002 39
Specializační náplně (A. Jabor) 43
Katedra IPVZ Praha – kurzy – podzim 2001 44
Vítěz národního kola soutěže o cenu IFCC - Roche Diagnostics 45
Pracovní den sekce biochemických laborantů. 45

Pozvánka BIOLAB 2002

46
Členům České společnosti klinické biochemie před volbami do výboru společnosti 47
Zápis (září 2001) ze zasedání výboru ČSKB 48
Zápis z jednání výboru sekce biochemických laborantů 50
Vzpomínka na Václava Jagoše 50
1. Česko-Slovenská konference INMED 2001 (14.-16.11. 2001) 51