FONS 3/98 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB  ´98, ´99 2
Úvodník (K. Kalla) 4
Noví členové 5
Blahopřejeme 5
Členská základna 6
Biolab ´98 (B. Smítková) 7
IFCC - EDMA (K. Kalla) 7
Informace z ČLK (M. Verner) 9
Soutěž - Florencie 10
Blahopřání 10
EKONOMIKA PROVOZU
Ekonomika bavorské laboratoře na vlastní oči  (I. Bilyk, P. Pirzer, P. Štern, J. Kratochvíla)

11

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Národní číselník (M. Zámečník, A. Jabor)

14

Použití Delta check v LIS (K. Ježek, I. Červinka, H. Kružík, F. Pehr) 15
Informační technologie a rok 2000 (V. Borský, P. Jelínek) 17
LIS v Německu ( J. Kratochvíla, M. Zámečník) 20
SYSTÉMY JAKOSTI
SEKK - Imunologie (I. Lochman, O. Kopecký, V. Král) 22
SEKK (M. Závada, V. Bartoš, K. Šafarčík) 24
Minimum chemické metrologie (1. část) (B. Friedecký) 27
Akreditace v USA ( E. Varmusová) 30
EQA (V. Bartoš, M. Závada) 36
ANALYTICKÉ POSTUPY

Problémy imunoanalytických metod (B. Friedecký, P. Štern)

39

Troponin I (D. Stejskal, D. Horalík)

41

VARIA

Chyby ve statimové laboratoři (J. Škachová, L. Dohnal) 45
Clearance bezelektrolytové vody (A. Jabor) 50
Inzulinová rezistence (D. Stejskal, R. Pastorková, M. Franková, L. Jedelský) 53
S - Monovette Sarstedt (M. Balíková) 56
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra IPVZ Praha 58
Změna 60
Oznámení 60
Kalendář 61
Zápisy z jednání výboru ČSKB 62
Zápis SZP 66

EXCERPTA

Informace 68
C C 68
E J 77
A C B

79