FONS 3/99 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB  ´99 2
Plán akcí ČSKB  2000 3
Úvodník (K. Kalla) 4
Noví členové 5
Blahopřejeme 5
Doporučení výboru ČSKB a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii MZ ČR 5
Stanovisko ČSKB ČLS JEP a RL k systému externího hodnocení kvality 6
Udělováni certifikátu o úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality 6
EKONOMIKA PROVOZU
Jak nám to jde? (I. Bilyk, P. Štern)

13

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Verifikace číselníku IČP dle VZP (P. Jelínek, I. Červinka) 17
Datový standard (M. Zámečník, A. Jabor) 18
SLP v roce 1999 20
SYSTÉMY JAKOSTI
CROSS-CHECK: jedna z možností vnitřní kontroly kvality při vyšetření močového sedimentu průtokovou cytometrií (L. Táborský, L. Dubská, M. Paclt, P. Stávek) 22
Minimum chemické metrologie - část 6. (B. Friedecký) 24
Systém externí kontroly kvality DGKC zaměřený na DNA diagnsotiku (M. Beránek, L. Plíšková, B. Friedecký) 27
Zkušenosti s kontrolním cyklem SEKK - likvorologie (P. Adam, J. Kratochvíla, M. Budina) 29
ANALYTICKÉ POSTUPY
Osteokalcin podruhé (V. Tichý, P. Štern)

30

VARIA

Neopterin - A Laboratory Diagnostic Parameter for Immune Activation (B. Widner et al.) 32
Chybějící a odlehlé hodnoty, robustní statistiky, neparametrické postupy (L. Dohnal) 42
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha 50
Výuka klinické biochemie 53
Problematika postgraduálního vzdělávání farmaceutů v klinické biochemii (J. Skalický, P. Štern) 53
Příprava letního semestru postgraduálního vzdělávání v roce 2000 54
K některým otázkám postgraduálního vzdělávání lékařů v klinické biochemii 55
Pozvánka - pracovní den pro likvorologii a neuroimunologii 57
Pozvánka - pracovní den sekce biochemických laborantů 57
Medesa - integrace 57
Zápisy z jednání výboru ČSKB 58
Zápis SZP 49