Číslo 3/2008

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po třech týdnech po jeho vytištění a distribuci.

Úvodem
Ze života oboru
Laboratorní technologie
Klinické aspekty

Kvalita v laboratorní medicíně
Varia
Informace z výboru, stanoviska společnosti

(pouze obsah, aktuální informace na www.cskb.cz)