FONS 4/2000 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB v roce 2001 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Struktura www.cskb.cz 4
Noví členové 4
Blahopřejeme 5
Klinická biochemie a metabolismus - informace a výzva redakce 5
Informace - možnost zapůjčení knihy L. Thomas: Clinical Laboratory and Diagnostics 6
Koncepce oboru Klinická biochemie 6
Doporučení č. 2: Zabezpečování jakosti měření glukometry při použití v režimu POCT 28
Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad v druhém trimestru těhotenství 30
Cena společnosti LabMark a.s. 31
EKONOMIKA PROVOZU
Sazebník výkonů včera a dnes - II. část: současnost (M. Pollak,I. Bilyk, M. Radina, P. Štern)

32

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Centrální příjem požadavků v LIS STAPRO (P. Jelínek, D. Komers) 34
Automatický tisk štítků v LIS STAPRO (P. Jelínek) 35
PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
Stratus CS (L. Dubská, J. Hyánek, J. Dvořáková, L. Táborský) 37

SYSTÉMY JAKOSTI

Přehled a hodnocení dat EHK rutinních laboratorních zkoušek za období 1999-2000 (osobní stanovisko) (B. Friedecký) 40
Katalytické koncentrace enzymů - současná analytická úroveň (B. Friedecký) 44
hodnocení EHK-229, sérologie ASO (R. Bicová, V. Tichý) 48

VARIA

Využití komerční externí kontroly kvality v laboratoři, zkušenosti se systémem RIQAS (L. Šprongl) 50
Naše první zkušenosti se zkumavkami "LipoClear" u pacientů z lipidových poraden (L. Dubská, J. Hyánek, J. Dvořáková, L. Táborský)
RIQAS - mezinárodní systém externí kontroly kvality (sdělení firmy Randox Laboratories Ltd.) 53
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha: leden - červen 2001 54
Plám kurzů a seminářů k problematice SLP - rok 2001 58
Soudobé směry analytiky léčiv v biologických materiálech - zprávy z kongresů (P. Schneiderka) 61
Automatická identifikace vzorků v klinické laboratoři - program konference 65
Cena IFCC - Roche Diagnostics (P. Schneiderka) 68
Studentlab 2000 (Z. Rychnovská) 68
Zápisy z jednání výboru ČSKB (listopad 2000, prosinec 2000) 70
Euromedlab 2001 - mimořádná nabídka českým klinickým biochemikům (V. Palička) 73