FONS 4/2002 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB na rok 2003 2
Úvodník (A. Jabor) 4
www.cskb.cz 5
Noví členové 5
Blahopřejeme 5
Sponzoři ČSKB v roce 2002 6
Naše stanovisko k některým diskusním příspěvkům (B. Friedecký, V. Palička) 7
Opravdu rozumíme pojmu a významu akreditace? (V. Chaloupková) 9
EKONOMIKA PROVOZU
Konsolidace a sdílení výkonů (I. Bilyk, M. Pollak, P. Štern )

12

PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Vlastní zkušenosti s osmometrem OsmoStation OM-6050 (S. Adamovská, J. Prošková, R. Juráková, K. Andělová) 14
SYSTÉMY JAKOSTI
Základy metrologie programů externího hodnocení kvality (EHK). Opakování, edukace (B. Friedecký, J. Kratochvíla) 16

Program CAP (College of American Pathologists) - průkopník nových cest nebo řadový člen rodiny ostatních programů? (J. Kratochvíla, B. Friedecký)

19
Trendy vývoje programů EHK v blízké budoucnosti (B. Friedecký, J. Kratochvíla) 21

Dohlížejte sami na sebe (B. Friedecký, J. Kratochvíla)

24

Kalibrace, EHK a vnitřní kontrola kvality - možnosti a perspektivy vzájemného propojení (B. Friedecký, J. Kratochvíla)

25
Autoverifikace v klinické laboratoři (B. Friedecký) 27
Vliv způsobu přípravy kontrolních vzorků na výsledky EQA vyšetření PSA (část I) (V. Bartoš, P. Štern, M. Závada, K. Šafarčík) 29
Vliv způsobu přípravy kontrolních vzorků na výsledky EQA vyšetření PSA (část II) (V. Bartoš, M. Gartnarová, P. Štern, K. Šafarčík) 33
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha: leden - červen 2003 37

Česká účast na ICCC KYOTO 2002 (A. Jabor)

42
Pozvánka na VI. Celostátní sjezd ČSKB 44
40. celostátní sjezd biochemických laborantů, BIOLAB 2003 45
Nabídka služeb pro účastníky Euromedlabu 2003 v Barceloně 46
Zprávy z jednání výboru ČSKB 47