FONS 4/99 - obsah časopisu

ÚVODEM

Plán akcí ČSKB  2000 2
Úvodník (K. Kalla) 3
Noví členové 4
Blahopřejeme 4
Výzva - vzácné analýzy 4
Atestace - informace (M. Engliš) 4
EKONOMIKA PROVOZU
Ekonomika laboratorních systémů 3. generace (P. Štern)

5

Potíže s nulou (P. Štern, V. Tichý)

7

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Poslední “monoverze” LIS STAPRO zkonvertována (P. Jelínek, I. Červinka) 8
SLP-WIN základní informace o nové verzi 9

PŘÍSTROHOVÁ TECHNIKA

Abacus (P. Hrušková, H. Lenobelová, A. Vítková) 10
SYSTÉMY JAKOSTI
Pojmy 2000 (B. Friedecký) 14
ANALYTICKÉ POSTUPY
Imunochemické metody (K. Šafarčík, V. Bartoš)

17

VARIA

Analysa rozptylu - ANOVA (L. Dohnal) 21
INFORMACE, ŠKOLENÍ, KURZY
Katedra klinické biochemie IPVZ Praha - letní semestr 26
Pracovní den ČSKB - program 29
Zápisy z jednání výboru ČSKB 31
Zápis SZP 36
Atherosklerosa 2000 - přihláška k účasti 37
XXI. Pracovní dny o imunoanalýze - přihláška k účasti 38