Číslo 4/2009

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po třech týdnech po jeho vytištění a distribuci.

Úvodem
Ze života oboru
IT technologie
Laboratorní technologie
Kvalita v laboratorní medicíně
Klinické aspekty
Varia
Informace z výboru, stanoviska společnosti

(pouze obsah, aktuální informace na www.cskb.cz)