Číslo 4/2013

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník T. Zima Ze života oboru Ocenění ČSKB předaná na XI. celostátním sjezdu České společnosti klinické biochemie Informace o nové publikaci Malina P. Cestovní zpráva z kongresu EUROMEDLAB 2013 v Miláně Kotačková L. Zemřel prim. M. Klouda Laboratorní technologie Průtoková cytometrie 2 – klinické využití […]

Číslo 3/2013

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového číslaNáhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem ÚvodníkT. Zima Ze života oboru 80 – Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. Poděkování spojené s přáním Laboratorní technologie Stanovení kalprotektinu ve stoliciJ. Prošková, E. Karásková Úloha molekulárně-genetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s chronickou myeloidní leukémiíM. Divoká, L. Calábková, R. Mojzíková, […]

Číslo 2/2013

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového číslaNáhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem ÚvodníkT. Zima Ze života oboru Profesor Jabor šedesátiletý Profesor Hans Reinauer osmdesátiletýM. Kloudová Laboratorní technologie Využití metody Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi) v praxiR. Šigutová, M. Lesňák, P. Kušnierová, Z. Švagera, K. Šafarčík Automatický osmometr A2O AdvancedL. Šprongl IT technologie Systémová integrace a DASTAM. Janeček […]

Číslo 1/2013

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového číslaNáhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem ÚvodníkT. Zima Ze života oboru Zemřel prim. MUDr. Miroslav Kosek Jubileum předního evropského klinickochemického periodikaP. Schneiderka Laboratorní technologie Diagnostika trombofilií ve světle moderních metodL. Slavík, J. Úlehlová Vyšetřování herpetických virů pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase (rt PCR) – Testování soupravM. Bartková IT technologie FONS […]