Číslo 4/2014

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru Ocenění výboru ČSKB předaná na symposiu FONS 2014 Zpráva o 5. ročníku Setkání (nejen mladých) lékařů – klinických biochemiků Mladí biochemici v Písku Palička V. Laboratorní technologie Stanovení 25-hydroxyvitaminu D u postmenopauzálních žen a porovnání imunochemického a chromatografického stanovení Klapková E., […]

Číslo 3/2014

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru Zpráva z IFCC – Worldlabu v Istanbulu 2014 Cibiček N. Laboratorní technologie Lipoprotein (a) a novinky v jeho stanovení Beňovská M., Bučková D. Stanovení psychofarmak pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí Uřinovská R., Brozmanová H., Kacířová I. Kvalita v […]

Číslo 2/2014

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru Zemřel Miroslav Padevět Laboratorní technologie Srovnávací studie močového analyzátoru FUS-2000 (DIRUI) a systému iQ 200 (Iris) – Aution Max AX-4280 (Arkray) Beňovská M., Wiewiorka O., Tůmová J. Imunoturbidimetrická stanovení imunoglobulinů a jejich komponent v diagnostice monoklonálních gamapatií na OKB […]

Číslo 1/2014

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník T. Zima Ze života oboru Zemřel prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc. Zemřel Ing. Antonín Mrskoš, CSc. Laboratorní technologie Testování analyzátoru Premier Hb9210TM Malášková L. IT technologie Elektronická laboratorní dokumentace ve FONS Openlims Novotný M. Kvalita v laboratorní medicíně Doporučené jednotky měření srdečních troponinů […]