Číslo 4/2015

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru In memoriam Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. Ocenění prof. MUDr. Josefa Hyánka, DrSc. V. Palička XII. celostátní sjezd ČSKB s mezinárodní účastí, Laboratorní medicína 2015 D. Gotzmannová 15th International Nutrition and Diagnostics Conference (INDC 2015) A. Horna Podzimní Pracovní […]

Číslo 3/2015

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru Ocenění výboru ČSKB předaná na XII. Celostátním sjezdu ČSKB Ocenění za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci 21. Kongres klinické chemie a laboratorní medicíny Paříž, červen 2015 B. Friedecký 33. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a jihočeského regionu […]

Číslo 2/2015

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru Ocenění za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci Beránek M., Adamec J. Pracovní den ČSKB „Toxikologická vyšetření a stanovení léků“ Schneiderka P. Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje Králová H. Nejedlého Kladno po jedenácté Sedláková […]

Číslo 1/2015

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla Náhled celého časopisu naleznete zde. Úvodem Úvodník J. Racek Ze života oboru Webináře Lékařské fakulty UK v Plzni (projekt CEVA) Rajdl D., Racek J. RANK 2015 Štumr F. 8. Středomoravské dny laboratorní medicíny Šprongl L. Laboratorní technologie Sledování olova v krvi u exponovaných osob Holečková M., Michajlíková M., Dubnová H., Pavlíková […]