Page 4 - bulletin_FONS_2_2014
P. 4

Sympozium klinické biochemie

     Pardubice 21. 9. - 23. 9. 2014
                           2014


     Tešíme se na Vaši účast!
     Na webových stránkách naleznete
     on-line registrační formulář a aktuální
     informace o odborném a společenském
     programu sympozia:
     www.fonsinfo.cz


  FONS_inzerat_225_158.indd  1                         03/05/14  12:04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9