Page 7 - bulletin_FONS_2_2014
P. 7

ratorním vyšetřování u akutních stavů, ale i jako Přeji vám všem krásné prázdninové měsíce a těším
   dobrého učitele a skromného a čestného člověka. se na setkání při akcích ČSKB.
   Dovolte mi tedy jménem výboru popřát prof. Kazdo-
   vi mnoho dalších let aktivní práce i štěstí a pohodu      17. května 2014
   v osobním životě.                        Jaroslav Racek


                                            úvodem

                                           3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12