Page 8 - bulletin_FONS_2_2014
P. 8

Miro­slav Padevět­
          11. března 1924 – 14. květ­na 2014


       Pan Miroslav Padevět byl jedním z posledních žijících laborantů, kteří v padesátých letech minulého
       století zakládali obor klinické biochemie. Celý svůj profesní život strávil v Kladně po boku primáře
       Bedřicha Nejedlého. Podobně jako Nejedlý i Padevět přesahoval kladenskou okresní nemocnici,
       která ovšem vybavením i odborníky byla v šedesátých až osmdesátých letech spíše na úrovni fakultní
       nemocnice. Přesah byl dán jistě Nejedlého invencí, ale Padevět mu dobře sekundoval při realizaci
       novinek a hlavně bojoval za uznání profese biochemických laborantů.
       Po maturitě na gymnáziu v Libni nedokončil studia medicíny, od 2. ledna 1950 pracoval v biochemické
       laboratoři nemocnice Kladno a od roku 1953 do roku 1989 byl vedoucím laborantem. 1. ledna 1957
       vzniká samostatné OKB kladenské nemocnice jako jedno z prvních v republice. Atestační zkoušku
       z klinické biochemie složil v roce 1965, byl spoluzakladatelem sekce biochemických laborantů a dlou-
       holetým předsedou sekce a členem výboru Společnosti klinické biochemie, od roku 1968 vědeckým
       sekretářem sekce. Získal čestné ocenění za zásluhy „Pro merito“ ČLS JEP (1974), byl čestným členem
       ČLS, společnosti SZP technických oborů (1984) a čestným členem ČSKB (1998). Měl mnoho přátel
       v celém Československu, na slovenské kolegy rád vzpomínal.
       Spolu s Nejedlým se podílel na vynálezech, které do určité míry v padesátých a šedesátých letech
       změnily laboratoře. Šlo především o indikátorové papírky na průkaz bílkoviny v moči z roku 1959
       (Nejedlý B., Křišťál A., Padevět M.: Způsob výroby indikátorového papíru na průkaz bílkoviny
       v moči; Nejedlý B., Křišťál A., Padevět M.: Způsob výroby papírků na průkaz acetonu v biologických
   ze života oboru se na vývoji pístoventilových dávkovačů (Nejedlý, B., Soukeníková, A., Padevět, M., Valachovič, P.,
       tekutinách) a roku 1965 (Nejedlý B., Křišťál A., Padevět M.: Způsob výroby indikátorového papíru na
       současný průkaz bílkoviny v moči a zjištění reakce v biologických tekutinách, zejména moči), podílel

       Catloš, G.: Pístoventilové dávkovače kapalin Kavalier typ VD. Služba zdrav., 20, 1979, č. 2, s. 79 – 81),
       zabýval se ekonomií a racionalizací provozu laboratoře, podporoval vzdělávání laborantů, organizoval
       konference, dvakrát stál u úspěšných konferencí Biolab v Kladně.
       Na 10. konferenci „Nejedlého Kladno“, která se konala 16. dubna 2014, Mirek Padevět přednesl spatra
       projev o svém životě s klinickou biochemií. Obdivuhodná vitalita čerstvého devadesátníka ukazovala
       spíše někam ke stovce let života a nikdo z účastníků konference by neřekl, že to byl jeho poslední
       projev. Je dobře, že si ho budeme připomínat v té podobě, která nám po kladenské konferenci zůstane
       v paměti.
                                     Antonín Jabor
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13