Vážení čtenáři,
Vítáme vás na webových stránkách Bulletinu FONS. U všech vydání od začátku roku 2007 je tu publikován obsah a všechny články (fulltext).  U ročníků 1998 – 2006 jsou publikovány pouze obsahy jednotlivých čísel. Naleznete je zde. 

V záložce Redakční rada jsou kontakty na koordinátory rubrik, kterým můžete adresovat články určené do bulletinu.

Aktuální vydání zpřístupňujeme po distribuci tištěného čísla. 

FONS

Bulletin pro odborníky z oblastí: klinické biochemie, laboratorní diagnostiky, výpočetní techniky, laboratorní a zdravotní techniky

ISSN 1211-7137

Aktuální čísla

Registrace:
Vydavatel:
Odpovědný redaktor:

MK ČR E 13991
Stapro s. r. o. a Česká společnost klinické biochemie
PharmDr. Jiří Skalický
Nemocnice pardubického kraje
Pardubická nemocnice, OKB
tel: 466 013 103
email: jiri.skalicky@nempk.cz

Inzerce:

PharmDr. Jiří Skalický, email: jiri.skalicky@nempk.cz
Jan Adamec, email: adamec@stapro.cz