Vážení čtenáři,
Vítáme vás na webových stránkách Bulletinu FONS. U všech vydání od začátku roku 2007 je zde publikován obsah a všechny články (fulltext).  U ročníků 1998 – 2006 jsou publikovány pouze obsahy jednotlivých čísel. Naleznete je zde. 

Počínaje prvním vydáním v roce 2023 vychází bulletin ve změněném formátu a s periodicitou 2x ročně.

Aktuální vydání zpřístupňujeme po distribuci tištěného čísla. 

FONS

Bulletin pro odborníky z oblastí: klinické biochemie, laboratorní diagnostiky, výpočetní techniky, laboratorní a zdravotní techniky

ISSN 1211-7137

Aktuální čísla

Registrace:
Vydavatel:
Redakčně připravila:

MK ČR E 13991
Stapro s. r. o. a Česká společnost klinické biochemie
Mgr. Jitka Beerová
tel: +420 736 192 746  
email: beerova@stapro.cz

Inzerce:

Jitka Beerová, email: beerova@stapro.cz