Redakční rada

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1 LF UK a VFN, Praha
U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1 LF UK a VFN, Praha
U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

Ing. Šárka Vondrová

STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice

Ing. Zdeněk Jirsa

STAPRO s. r. o.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice