Redakční rada

Ze života oboru

 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c.
  palicka@lfhk.cuni.cz

IT technologie

 • ing. Ivan Červinka
  cervinka@stapro.cz

Laboratorní technologie

 • doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
  karel.kotaska@fnmotol.cz

Kvalita v laboratorní medicíně

 • RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
  friedecky@sekk.cz

Klinické aspekty

 • MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
  malina@nemopisek.cz

Varia

 • PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
  skalicky@nem.pce.cz

Zdravotní laboranti

 • Mgr. Martina Bunešová, MBA
  martina.bunesova@fnmotol.cz

Informace z výboru, stanoviska společnosti

 • MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
  malina@nemopisek.cz