Číslo 4/2008

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla

Úvodem

Ze života oboru

IT technologie

Laboratorní technologie

Kvalita v laboratorní medicíně

Klinické aspekty

Varia

Informace z výboru, stanoviska společnosti

(pouze obsah, aktuální informace na www.cskb.cz)

  • Plán odborných akcí ČSKB na rok 2009
  • WWW.CSKB.CZ
  • Noví Členové ČSKB
  • Blahopřejeme
  • Sponzoři ČSKB v roce 2008
  • Katedra IPVZ
  • Zprávy z jednání výboru ČSKB
  • Zápis z výborové schůze ČSKB, sekce BL
  • Zpráva o činnosti Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP za r. 2008
  • FONS v roce 2009