Číslo 1/2007

Aktuální vydání zpřístupníme vždy po distribuci nového čísla

Úvodem

Ze života oboru

IT technologie

Laboratorní technologie

Kvalita v laboratorní medicíně

Klinické aspekty

Varia

Informace z výboru, stanoviska společnosti

(pouze obsah, aktuální informace na www.cskb.cz)

  • Plán odborných akcí ČSKB na rok 2007
  • WWW.CSKB.CZ
  • Noví Členové ČSKB
  • Blahopřejeme
  • Sponzoři ČSKB v roce 2007
  • Katedra IPVZ Praha
  • Pracovní den
  • Speciální analýzy a laboratorní technika v klinické biochemii
  • Zprávy z jednání výboru ČSKB
  • Zápisy z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů